header_1
Vesti

15.02.2017.
Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti i održivom korišcenju ribljeg fonda

Uskoro u Skupštini na usvajanju

I pored mnogobrojnih primedbi koje su ribolovci (a i korisnici ribolovnih voda) imali na Nacrt ovog zakona, on je, bez većih izmena spreman za usvajanje.

Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji u martu 2014. g. je odložilo skupštinsku raspravu i glasanje o ovom zakonu, ali se očekuje da će se o njemu raspravljati i glasati tokom ove godine.

Naše Udruženje je u saradnji sa kolegama iz USR "Bratstvo - Testvériség" iz Kanjiže pripremilo i dostavilo predlog izmena i dopuna i dostavilo ga Republičkom poslaniku, gospodinu Balintu Pasztoru. Nadamo se da će on izneti bar neke od naših predloga, a ako bar jedan od njih bude i usvojen, biće to uspeh i korisna promena za sve ribolovce u Srbiji.

 

Ovde možete preuzeti Nacrt zakona:

Nacrt Zakona o zaštiti i održivom korišcenju ribljeg fonda

 

 

 

 

 

 

  
 
Kako ste saznali za ovaj sajt?
preko Facebook-a
od prijatelja ili kolega
sa ribolovaèkih foruma
iz medija
drugim putem

 


 
 
Savez sportskih ribolovaca Srbije
Stop ribokraði
Republièki Hidrometeorolo¹ki Zavod Srbije
Ribolov
Pergetõmánia
Blinker
Praktièni ribolov