header_1
Vesti

28.10.2017.
Protestni skup ribolovaca

"Naš glas - za jezero spas", Bačka Topola, 27. oktobar 2013.

Više od stotinu ribolovaca iz Bačke Topole, Subotice, Malog Iđoša, Kanjiže i okolnih mesta protestovalo je krajem oktobra 2013.g. na obali akumulacionog jezera kod Bačke Topole zbog nerešenog statusa ovog jezera.

89_4.jpg

Problem akumulacionog jezera kod Bačke Topole (ili jezera „Zobnatica“, kako se još naziva) je ‘javna tajna’ u opštini Bačka Topola (i šire, u Vojvodini). Iako se razni pojedinci i organizacije godinama bore da se pitanje pravnog statusa ovog jezera reši na zakonit način, svedoci smo da se i posle 15-tak godina još uvek na jezeru dešavaju nezakonite aktivnosti. Za to vreme nijedna od državnih institucija (koje su po slovu zakona nadležne) ne reaguje na prijave!?

Iz prepiske sa Ministarstvom prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i Pokrajinskim Sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, koji su nadležni u ovom slučaju (shodno Zakonu o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009), Rešenju o određivanju ribarskih područja ("Službeni glasnik RS", br. 115/2007, 49/2010 i 60/2012) i Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/2009)), ispada da pravni status ovog jezera nije rešen na legalan način, odnosno, da ne postoji bilo kakav ugovor ili drugi pravni akt koji, u skladu sa važećim propisima, daje bilo kome pravo da upravlja ovim jezerom!?

Međutim, svih ovih godina, građani i ribolovci iz Bačke Topole i okoline su svedoci da se na jezeru ponavlja:

a) nezakonit i nekontrolisan izlov ribe (mrežama i drugim nedozvoljenim sredstvima, izlov riba ispod minimalne mere,...);

b) nelegalna prodaja ribe (na samoj obali jezera, bez sanitarnog nadzora, bez fiskalnog računa,...);

c) nezakonito prodavanje nekakvih 'doplatnih' ribolovnih dozvola i uznemiravanje ribolovaca od strane nelegalnih i samoproglašenih ‘ribočuvara’, koji nose improvizovane legitimacije.

Uprkos tome što su u više navrata obaveštavani i pismenim putem, i znaju šta se na ovom jezeru godinama radi (i od strane koga), pomenuti državni i pokrajinski organi nisu išta preduzeli po tom pitanju! Štaviše, svaki od njih se proglašava nenadležnim, prebacujući nadležnost na drugi organ (Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja na Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a Pokrajinski sekretarijat na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), koristeći se pravno neutemeljenim 'argumentima'!? Sve je ovo veoma jasno vidljivo iz zvanične prepiske sa pomenutim organima, koja je u posedu Udruženja.

Ogorčeni dugogodišnjim nečinjenjem institucija razorenih korupcijom, kojima bi to morala biti dužnosti, i iscrpivši sve druge mogućnosti institucionalne borbe, članovi Udruženja i mnogobrojni građani koji ih podržavaju se se odlučili za ovaj protestni skup.

89_5.jpg

Brojni mediji izveštavali su sa skupa, evo nekoliko tekstova i priloga ovim povodom:

Blic

RTV (video prilog 1.)

RTV (video prilog 2.)

RTV (tekst)

Magyar Szó

Dnevnik

YuEco

Subotica.com

 

 

 

 

 

 

  
 
Kako ste saznali za ovaj sajt?
preko Facebook-a
od prijatelja ili kolega
sa ribolovaèkih foruma
iz medija
drugim putem

 


 
 
Savez sportskih ribolovaca Srbije
Stop ribokraði
Republièki Hidrometeorolo¹ki Zavod Srbije
Ribolov
Pergetõmánia
Blinker
Praktièni ribolov