header_1
Vesti

10.07.2017.
Izrađena studija o zaštiti Bačkotopolskog jezera

Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode izradio je studiju zaštite Bačkotopolskog jezera i okoline.

Studija ima naziv "Park prirode Bećarska dolina". Takav naziv nije u skladu sa predlogom našeg Udruženja i predlogom lokalne samouprave i o mogućnostima promene naziva će tokom javne rasprave sigurno biti reči.

Zvanični primerak nalazi se u prostorijama opštine Bačka Topola i biće dat na uvid svim zainteresovanim građanima.

Svi članovi našeg Udruženja mogu da nam dostave svoje predloge, sugestije i primedbe na sadržaj studije (pisanim putem ili na naš email), nakon čega će biti formirana zvanična lista predloga našeg Udruženja za javnu raspravu o ovom dokumentu.

Javna rasprava je najavljena za početak avgusta meseca (nezvanični termin je 7. avgust 2015.), o čemu će javnost biti obaveštena putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

 

 

 

  
 
Kako ste saznali za ovaj sajt?
preko Facebook-a
od prijatelja ili kolega
sa ribolovaèkih foruma
iz medija
drugim putem

 


 
 
Savez sportskih ribolovaca Srbije
Stop ribokraði
Republièki Hidrometeorolo¹ki Zavod Srbije
Ribolov
Pergetõmánia
Blinker
Praktièni ribolov